Accesul reprezentanților mass-media în unitate, în vederea înregistrării, fotografierii sau filmării se face numai în baza unei cereri scrise aprobate de manager, respectând dreptul la intimitate al pacienților. În situația în care managerul unității nu este prezent în unitate, accesul reprezentanților mass-media este permis numai cu aprobarea înlocuitorului managerului și cu înștiințarea purtătorului de cuvânt.

OBLIGAȚII GENERALE:

Nici un reprezentant al mass-media nu are voie să pătrundă în incinta clinicii, decât cu acordul conducerii, în urmă unei solicitări scrise sau telefonice și cu permis de vizitare.

Reprezentanții mass-media vor fi pe parcursul vizitei însoțiți de un reprezentant al clinicii permanent.

Accesul în compartimentele spitalului va fi restricționat și acordat doar cu avizul șefului de compartiment.

Legătură dintre spital și mass media este asigurată de purtătorul de cuvânt al clinicii, desemnat prin decizie, sau manager.

Realizarea unui interviu cu echipa managerială a clinicii se va realiza doar în urmă unei solicitări scrise și doar cu acordul managerului.

Filmarea în cadrul clinicii nu este permisă decât cu acordul conducerii și a persoanelor implicate.

Reprezentanții mass-media care vor obține şi utiliza informații din cadrul clinicii folosind mijloace de înregistrare audio/ video ascunse se fac răspunzători pentru faptele lor și vor suportă consecințele. Utilizarea metodelor menționate atrage după sine interzicerea accesului în cadrul organizației cu alte ocazii pe termen nelimitat.

PURTĂTOR DE CUVÂNT:

Dr. Iordache Eduard Ionuț
Telefon: (0726) 415 037