CRITERII DE INTERNARE

 • Pacienţi care necesită supraveghere medicală ;
 • Internări pentru confirmarea unui diagnostic ce nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
 • Pacienţi la care tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu;
 • Pentru evaluarea stării de sănătate /monitorizarea starii de sanatate.

PRIMUL CONSULT

In momentul prezentarii dumneavoastra la CENTRUL MEDICAL RENASTEREA va rugam sa  vă adresați personalului de la Recepție cu următoarele documente:

 1. Act de identitate
 2. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la un medic de altă specialitate
 3. Rezultate de la toate investigațiile și tratamentele efectuate până la data prezentării
 4. Dovada calității de asigurat, cu unul din următoarele documente în funcție de categoria în care vă încadrați:
  – adeverință salariat
  – ultimul cupon de pensie
  – adeverință șomer
  – adeverință student
  – adeverință coasigurat – eliberată de CAS (pentru cei care nu au card de sănătate)
  – adeverință de la Agenția județeană pentru plăți și inspecție socială (pentru cei cu ajutor social)
  – adeverință “asigurat fără plata contribuției” eliberată de CAS Dolj pe perioada cât beneficiați de tratament pe Program Național de Sănătate, pe care o obțineți în baza următoarelor documente:– copie act de identitate
 1. Cardul de sănătate sau Adeverința înlocuitoare a cardului de sănătate

PREZENTARE PENTRU INTERNARE

Prezentarea pentru internare, se face pe bază de PROGRAMARE.

La fiecare prezentare, va adresați personalului de la Recepție cu următoarele documente:

 1. Act de identitate
 2. Dovada calității de asigurat
 3. Biletul de internare de la medicul specialist/medicul de familie
 4. Cardul de sănătate sau Adeverința înlocuitoare a cardului de sănătate

CONDITII DE EXTERNARE:

Fiind vorba despre spitalizare de zi, pacientul părăsește unitatea sanitară, in aceeași zi, după finalizarea procedurilor.

Medicul curant stabilește externarea pacientului in următoarele situații:

 • la finalizarea cazului/serviciului medical;
 • in situația transferului intra-o alta unitate sanitara;

Documente pe care pacientul le primește la externare:

 • bilet de externare
 • scrisoare medicala
 • rezultatele investigațiilor paraclinice in copie sau original in funcție de caz.
 • concediul medical
 • referate medicale către serviciile de expertiza a muncii (după caz)
 • adeverință medicala
 • prescripția electronica printata
 • recomandare privind acordarea de dispozitive medicale
 • recomandare privind acordarea de îngrijiri medicale / paliative la domiciliu

Biletul de externare se va întocmi la externare, in 2 exemplare:

 • in caz de transfer se va înmâna pacientului, respectiv aparținătorilor, in momentul externării; la finalizarea cazului/serviciului se va înmâna pacientului.