Legislatie medicala

Legislatie medicala

LEGEA nr. 46 din 21 ianuarie 2003 - drepturile pacientului

Deschide legea in format PDF


Ordinul ministrului sănătății nr. 673/2015 privind completarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului

Deschide legea in format PDF


Proiect de ordin privind completarea Anexei 1 la Ordinul nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului.

Deschide legea in format PDF


Legea nr. 95 / 2006 - drepturile asiguratilor

Deschide legea in format PDF


ORDIN Nr.648 din 3 iunie 2014 / MINISTERUL SANATATII privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

Deschide legea in format PDF


Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, modificata si completata


Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private in sectorul comunicaţiilor electronice

Copyright © 2019 Medical Analysis Constanta. Website Design by webdesignagency.ro